vrijdag 10 juli 2009

Column: Zelfdoding

Door Usha Marhé - Wij Surinamers hebben al onze ‘gewoonten’ naar Nederland meegenomen, waaronder zelfdoding. We zijn als kleine groep zo opvallend in die ‘gewoonte’ dat de Vrije Universiteit in Amsterdam zelfs een website en hyves speciaal voor Surinamers met suïcidale gedachten heeft geopend. In Suriname worden onderzoeken naar zelfdoding en seksueel misbruik vaak door mensen van politieke partijen ‘afgeraden’ en dus subtiel tegengehouden, om politiek gezichtsverlies op basis van etniciteit te voorkomen. Maar gelukkig verschijnt in Nederland het ene na het andere onderzoek, dat ons met de neus op de feiten drukt.

Klik hier om verder te lezen.

Column: 1 juli: Bevrijd de Nederlanders!

Door Usha Marhé - Geen twijfel bij mij dat 1 juli, de dag dat de slavernij in de Nederlandse kolonies werd afgeschaft, ooit de Nederlandse kalender als een nationale herdenkingsdag zal sieren, net als 4 en 5 mei. Want moreel en ethisch verantwoordelijkheid nemen voor ieders eigen aandeel in welke kwestie dan ook is niet alleen een belangrijke stap op weg naar wederzijdse healing en verlichting. Het is vooral een natuurlijke en spirituele wetmatigheid waar niemand aan ontkomt. Maar elk emancipatieproces kost tijd, dus ook dit proces. Als je vergelijkt wat er nu is met wat er vijftien jaar geleden werd gedaan aan bewustwording via festivals op Nederlandse bodem, dan zijn we al een aardig eind opgeschoten.

Klik hier om verder te lezen.