dinsdag 1 september 2009

Column: De zaak Radjiev D.

Door Usha Marhé - Een opvallend deel van het aantal verkeersongelukken in Suriname wordt veroorzaakt door mensen die geen rijbewijs hebben. Zoals door Radjiev D., een jongeman die op 8 december 2008 een echtpaar en hun ongeboren kind in de Zonnebloemstraat doodreed. Deze dramatische zaak heeft veel stof doen opwaaien in de samenleving. Enerzijds vanwege de schijn van klassenjustitie, anderzijds vanwege de morele en ethische kant van de zaak.

Klik hier om verder te lezen.